Anadil Tercüme

HİZMETLERİMİZ

+
-

Hukuki, Akademik, Edebi, Medikal, Teknik, Finansal ve bunlar gibi farklı konulara sahip metinleriniz alanında uzman tercümanlar tarafından tercüme edilip hizmetinize sunulmaktadır.

+
-

Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Ehliyet, Evlilik Cüzdanı, Diploma ve Transkript, Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi, İmza Sirküleri, Vekâletname, Mahkeme Kararı, Sözleşmeler ve diğer resmi evraklarınız; Noter tarafından kendilerine yemin zaptı verilmiş Yeminli Tercümanlar tarafından çevrilir ve tasdik edilir.

+
-

Yeminli Tercümanlarımız tarafından gerçekleştirilen çevirileriniz istenildiği takdirde noter onayına sunulur.
*Noter onayı işlemleriniz tarafımızdan gerçekleştirilir, noter işlem ücretleri müşteriye aittir.

+
-

Toplantı, Konferans, Seminer, İş Görüşmeleri, Reklam ve Tanıtım Toplantıları, Yabancı Konuk Ağırlama gibi durumlarda; Ardıl (Sözlü) ve Simültane (Eş Zamanlı) Çeviri ihtiyaçlarınıza yönelik bünyemizde uzman tercümanlarımız aracılığıyla Türkiye’nin her yerinde hizmet sağlamaktayız.

+
-

CD, VCD, DVD ve MP3 formatındaki ses ve video kayıtlarınızın yazıya döküm işlemleri tarafımızdan gerçekleştirilmektedir.

0 538 883 81 98